TRƯƠNG BÁCH CHIẾN

Xin post bài với cách viết của NGƯỜI VIỆT, NGÔN NGỮ VIỆT. Sẽ xóa vĩnh viễn các NICK đăng bài thô tục, không có dấu.
TRƯƠNG BÁCH CHIẾN

Chào mừng các bạn đến với trang giao lưu PHÂN TÍCH - KIỂM NGHIỆM - CHẤT LƯỢNG. Hãy đăng nhập để được tham gia Forum cùng Admine Trương Bách Chiến. Phần popup Quảng cáo, xin các bạn đừng Click vào. Cảm ơn.


  HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA LUẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  Share
  avatar
  truongbachien
  Admin

  Tổng số bài gửi : 122
  Join date : 13/09/2013
  Tuổi : 32

  HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA LUẬN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  Bài gửi by truongbachien on Wed Feb 26, 2014 9:32 am

  Dưới đây là toàn văn thông báo của Khoa Công nghệ Hóa học - Trường Đại học Công nghiệ Thực phẩm TpHCM, về việc định dạng phần trình bày cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp.
  Các em cần thực hiện theo hướng dẫn này.


  .
  HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
  Một báo cáo thực tập tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự sau:
  - Trang bìa
  - Lời cảm ơn
  - Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty…
  - Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn
  - Mục lục
  - Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt.
  - Nội dung chính
  - Tài liệu tham khảo
  - Phụ lục
  Giải thích
  . Trang bìa
  Chữ trên trang bìa phải viết hoa, font Times New Roman, cỡ chữ 14, riêng tên đề tài viết đậm và dùng cỡ chữ 20.  
  . Lời cảm ơn
  Nội dung và ngắt đoạn của lời cảm ơn do người viết quyết định.  
  Số trang trong mục này là i.
  . Nhận xét/ đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty…
  Ghi lời nhận xét hoặc đánh giá của Nhà máy/Trung tâm kiểm nghiệm/ Cty… nơi SV thực tập
  . Nhận xét/đánh giá của giáo viên hướng dẫn
  Ghi lời nhận xét/ đánh giá của giáo viên hướng dẫn
  Ghi kết quả điểm đánh giá của giáo viên hướng dẫn
  . Mục lục
  Chiều dài trang mục lục (nếu có thể) là một đến hai trang.
  Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ  mức thứ 3.  
  Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm.
  Đầu đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,…
  . Header/ Footer
  Bắt đầu từ Nội dung báo cáo (từ chương 1 trở đi), phải có Header/Footer
  Header: - Phía trái: tên trường – tên Khoa
  Footer:
  - Bên trái: tên GVHD
  .


  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
  KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
  BỘ MÔN.........................
  ---------------o0o---------------  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
  TẠI CÔNG TY/NHÀ MÁY……(bold –center-size 16)


  TÊN ĐỀ TÀI ( bold – center-size 20)  GVHD: Thầy/Cô Nguyễn Văn A
  SVTH: Nguyễn Văn B
  LỚP:11CD.......
  MSSV: 300409........
  Tp Hồ Chí Minh, Tháng …./2014 ( Italic- bold)


  (1 line)
  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn                                                                                     ii
  Danh sách hình vẽ vi
  Danh sách bảng biểu vii
  Danh sách các từ viết tắt viii

  PHẦN 1.TỔNG QUAN 3
  PHẦN 2. NÔI DUNG THỰC TẬP         13
  2.1
  2.2                     30
  PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ       48


  Tài liệu tham khảo 51
  Phụ lục I:             52
  Phụ lục II:             60
  Phụ lục II           63

  MẪU NHẬN XÉT THỰC TẬP TẠI CÔNG TY  NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY
  Nhóm sinh viên gồm : 1…………………………..MSSV………..
  2…………………………..MSSV………..
  3………………………….MSSV…………
  Thời gian thực tập: từ ………………….đến…………………………..
  Nhận xét :  ……………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  Điểm đánh giá:                                            Ngày . ……….tháng ………….năm 2014

                                                                           
    ( ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên, chức danh của người nhận xét)

  MẪU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Nhóm sinh viên gồm : 1…………………………..MSSV………..
  2…………………………..MSSV………..
  3………………………….MSSV…………


  Nhận xét :  ……………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………..

  Điểm đánh giá:                                            Ngày . ……….tháng ………….năm 2014
                                 GVHD
                                                                         
                                                                     ( ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

  Danh sách hình vẽ, bảng biểu và các từ viết tắt
  Danh sách hình ảnh, bảng biểu và các từ viết tắt được đề cập trong mục lục, bao gồm số thứ tự và tên của các hình ảnh, bảng biểu
  Danh sách viết tắt sẽ không nên dùng  nếu chỉ có ít hơn 4 từ viết tắt xuất hiện trong bài hoặc từ viết tắt không được sử dụng nhiều lần.
  Nội dung chính
  Tên các chương, số lượng và nội dung các chương do giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện quyết định. Thông thường bao gồm các chương:
  - Tổng quan: giới thiệu về nhà máy, công ty, lịch sử hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức quản lý, các sản phẩm, thương hiệu,…
  - Nội dung báo cáo thực tập: Trình bày các vấn đề đã được thực tập tại Cty/Nhà máy (các quy trình công nghệ, nguyên vật liệu, kiểm tra, phân tích, đánh giá, kiểm nghiệm, máy, thiết bị, an toàn phòng cháy chữa cháy…(độ dài  nội dung đề tài)
  - Kết luận và kiến nghị: Nêu những kết luận chung, khẳng định những kết quả đạt được, những đóng góp, đề xuất mới và kiến nghị (nếu có).  
  - Tài liệu tham khảo
  - Phụ lục

  Tài liệu tham khảo
  Trong luận văn, nếu trích dẫn các thông tin từ các nguồn tại liệu khác như sách, tạp chí, kỷ yếu hội nghị … thì phải ghi rõ nguồn gốc của các thông tin đó bằng cách ngay sau phần thông tin được trích dẫn ghi số của tài liệu trong ngoặc vuông dạng [x,y,z] trong đó x,y, z là số thứ tự của tài liệu được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn.
  Phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn được ghi theo dạng như sau:
  HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO
       1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, …). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật, … (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ cịn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
       2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:
       - Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
       - Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
       - Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v…
       3. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:
  o tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
  o (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
  o “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
  o tên tạp chí (in nghiêng, cuối tên không có dấu phẩy) hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
  o tập (không có dấu ngăn cách)
  • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
  • các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)
       Dưới đây là một số thí dụ về cách trình by trang ti liệu tham khảo.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Cao Chi, Phạm Khánh Vân (1983), "Lượng tử hóa trường chuẩn khi có tương tác với vật chất và hệ phương trình cho cc hm Green", Tạp chí Vật lý       Tập VIII (1), tr. 11-18.
  ...
  7. Vũ Đức Minh (2001), Phát triển hệ chương trình xử lý, phn tích ti liệu phn cực kích thích ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Vật lý, Đại học Quốc gia H Nội, H Nội.  
  Tiếng Anh
  14. Goedkoop J.B., Grioni M., Fuggle J.C. (1991), "X-ray dichroism as a probe of the electronic ground state in ultrathin rare-earth overlayers", Phys. Rev.         B 43 (1), pp. 1179-1182.
  15. Modder I.W. (1998), Structure and magnetism of metallic systems, Ph.D.   Thesis, University of Amsterdam, Amsterdam.
  Bảng biểu, hình vẽ và công thức
  Phải đánh số thứ tự hình vẽ, bảng biểu và công thức trong luận văn và có dẫn giải bằng lời để giới thiệu hoặc nhắc đến trong nội dung luận văn.  Thứ tự của hình vẽ, bảng biểu và công thức là thứ tự của nó trong chương.
  Ví dụ: Hình 2.3 là hình thứ 3 trong chương 2.
  Bảng 2.3 là bảng thứ 3 trong chương 2.
  Công thức 3.1 là công thức đầu tiên trong chương 3.
  Tên của bảng để trên bảng và ở bên trái bảng, cỡ chữ 12 in đậm.  Nếu cần ghi chú, giải thích các chữ viết tắt trong bảng hay nêu các nguồn thông tin của bảng sẽ để ngay bên dưới bảng biểu.
  Tên của hình để bên dưới và canh lề giữa hình, cỡ chữ 12 in nghiêng.
  Số thứ tự của công thức để cùng hàng với công thức nhưng được canh sát lề bên phải.
  HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG TRANG
  Orientation : Portrait
  Top : 2 cm
  Bottom : 2,5cm
  Left : 3 cm
  Right : 2cm
  Paragraph của văn bản:
  - Line spacing: 1,2
  - Before: 0
  - After: 0
  Paragraph của bảng biểu:
  - Line spacing: Single
  - Before: 3pt
  - After: 3pt
  Header: 1,27 cm
  Footer: 1,27 cm
  Size: 13
  Font: Times New Roman
  End coding : Unicode
  Đánh số trang
  Bắt đầu trang bìa phía trong (không phải bìa cứng) đánh thứ tự 2,3,4… liên tục đến cuối.
  Số trang được để bên dưới và ở GÓC PHẢI.
  Phần tài liệu tham khảo, phụ lục,…  có đánh số nhưng không tính vào số trang của luận văn.

  XEM TRỰC TIẾP BĂNG FILE ĐÍNH KÈM
  Code:
  http://www.mediafire.com/view/b3v8f66sad1c9ao/HUONG%20DAN%20LAM%20BAO%20CAO%20THUC%20TAP%20TOT%20NGHIEP.doc

   Hôm nay: Wed Dec 13, 2017 2:46 am