TRƯƠNG BÁCH CHIẾN

Xin post bài với cách viết của NGƯỜI VIỆT, NGÔN NGỮ VIỆT. Sẽ xóa vĩnh viễn các NICK đăng bài thô tục, không có dấu.
TRƯƠNG BÁCH CHIẾN

Chào mừng các bạn đến với trang giao lưu PHÂN TÍCH - KIỂM NGHIỆM - CHẤT LƯỢNG. Hãy đăng nhập để được tham gia Forum cùng Admine Trương Bách Chiến. Phần popup Quảng cáo, xin các bạn đừng Click vào. Cảm ơn.


  HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT TIỂU LUẬN/LUẬN VĂN

  Share
  avatar
  truongbachien
  Admin

  Tổng số bài gửi : 122
  Join date : 13/09/2013
  Tuổi : 32

  HƯỚNG DẪN SINH VIÊN VIẾT TIỂU LUẬN/LUẬN VĂN

  Bài gửi by truongbachien on Tue Oct 15, 2013 12:45 pm

  CHƯƠNG 1. NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN
  1.1.   Nội Dung
  Một báo cáo luận văn tốt nghiệp được sắp xếp theo thứ tự sau:
  - Trang bìa
  - Nhiệm vụ luận văn
  - Lời cảm ơn
  - Tóm tắt luận văn
  - Mục lục
  - Danh sách bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt.
  - Nội dung chính
  - Tài liệu tham khảo
  - Phụ lục
  1.1.1. Trang bìa
  Chữ trên trang bìa phải viết hoa, font Times New Roman, cỡ chữ 14, riêng tên đề tài viết đậm và dùng cỡ chữ 20.  
  (xem Hình 1.1).
  1.1.2.      Nhiệm vụ của luận văn
  Đây là bảng yêu cầu về nội dung của luận văn do giáo viên hướng dẫn ghi và ý kiến của giáo viên hướng dẫn về việc đồng ý/không đồng ý cho bảo vệ.
  1.1.3. Lời cảm ơn
  Nội dung và ngắt đoạn của lời cảm ơn do người viết quyết định.  
  Số trang trong mục này là i.
  1.1.4. Tóm tắt luận văn
  Phần tóm tắt luận văn trình bày thật cô đọng nội dung và kết quả của công việc mà đề tài thực hiện trong khoảng 10 đến 20 dòng.  Đây là phần rất quan trọng nên viết thật cẩn thận.  Số trang trong mục này là ii.
  1.1.5. Mục lục
  Chiều dài trang mục lục (nếu có thể) là một đến hai trang. Các tiêu đề trong mục lục tối đa chỉ  mức thứ 3.  Chỉ có tiêu đề của Mục lục, Chương, tựa và trang được in đậm.
  Đầu đề các chương viết hoa, các chương nên được đánh số thứ tự là 1, 2, 3,…
  Số trong trang này là iii (xem Hình 1.2).

  ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
  ---------------o0o---------------

  (10 line)

  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  (2 line)
  TỰA ĐỀ CỦA LUẬN VĂN
  TỐT NGHIỆP


  GVHD: ThS. Nguyễn Văn B
  SVTH: Nguyễn Mạnh A
  MSSV: 2965489

  (5 line)  Tp HCM, Tháng 6/20
  (1 line)


  (1 line)
  MỤC LỤC
  Đề mục   Trang
  Trang bìa                                             i
          Nhiệm vụ luận văn
  Lời cảm ơn                                                     ii
  Tóm tắt                                                     iii
  Mục lục                                             iv
  Danh sách hình vẽ                                             vi
  Danh sách bảng biểu                                             vii
  Danh sách các từ viết tắt                                     viii

  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU                                               1
  CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN                                               3
  2.1 Đề mục thứ nhất …                                       3
  2.2     Đề mục thứ hai                                               7
  CHƯƠNG 3. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU       13
  3.1
  3.2                                                                   30
  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN                               40
  CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                               48
  Tài liệu tham khảo                                               51
  Phụ lục A:                                                           52
  Phụ lục B:                                                           60
  Phụ lục C:                                                         63
  1.1.6. Danh sách hình vẽ, bảng biểu và các từ viết tắt
  Danh sách hình ảnh, bảng biểu và các từ viết tắt được đề cập trong mục lục, bao gồm số thứ tự và tên của các hình ảnh, bảng biểu
  Danh sách viết tắt sẽ không nên dùng  nếu chỉ có ít hơn 4 từ viết tắt xuất hiện trong bài hoặc từ viết tắt không được sử dụng nhiều lần.
  1.2. Nội dung chính
  Tên các chương, số lượng và nội dung các chương do giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện quyết định. Thông thường bao gồm các chương:
  - Giới thiệu/đặt vấn đề: Phần này nêu tính cấp thiết và lý do hình thành đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi và giới hạn của đề tài.  Phần này thường dài từ 2-5 trang.
  - Tổng quan: Nêu tóm tắt những lý thuyết, các nghiên cứu trước đây có liên quan đến đề tài, chú ý nêu rõ những tài liệu, thông tin tham khảo được trình bày trong phần này (độ dài tùy nội dung đề tài)
  - Nguyên liệu và phương pháp: Phương pháp giải quyết vấn đề của tác giả, những mô hình toán, lý giải xây dựng mô hình... (độ dài tùy nội dung đề tài)
  - Kết quả và bàn luận: Kết quả khi giải quyết vấn đề của tác giả, phân tích và những nhận xét, phân tích về kết quả này (độ dài tùy nội dung đề tài)
  - Kết luận và kiến nghị: Nêu những kết luận chung, khẳng định những kết quả đạt được, những đóng góp, đề xuất mới và kiến nghị (nếu có).  Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn hay bình luận thêm.
  - Tài liệu tham khảo
  - Phụ lục

  1.3. Tài liệu tham khảo
  Trong luận văn, nếu trích dẫn các thông tin từ các nguồn tại liệu khác như sách, tạp chí, kỷ yếu hội nghị … thì phải ghi rõ nguồn gốc của các thông tin đó bằng cách ngay sau phần thông tin được trích dẫn ghi số của tài liệu trong ngoặc vuông dạng [x,y,z] trong đó x,y, z là số thứ tự của tài liệu được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn.
  Phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn được ghi theo dạng như sau:

  HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO
       1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, …). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật, … (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ cịn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
       2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:
       - Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
       - Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
       - Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v…
       3. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:
  o tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
  o (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
  o “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
  o tên tạp chí (in nghiêng, cuối tên không có dấu phẩy) hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
  o tập (không có dấu ngăn cách)
  • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
  • các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)
  (xem ví dụ trang sau, tài liệu 1, 14).
       Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo ghi đầy đủ các thông tin sau:
  • tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
  • (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
  • tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
  • nhà xuất bản, (dấu phảy cuối tên nhà xuất bản)
  • nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)
  (xem ví dụ trang sau, tài liệu 7, 15, 16).
       Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lệch vô so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.
       Tài liệu có 2 hoặc 3 tên tác giả thì ghi tên tất cả các tác giả.
       Dưới đây là một số thí dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Cao Chi, Phạm Khánh Vân (1983), "Lượng tử hóa trường chuẩn khi có tương tác với vật chất và hệ phương trình cho cc hm Green", Tạp chí Vật lý       Tập VIII (1), tr. 11-18.
  ...
  7. Vũ Đức Minh (2001), Phát triển hệ chương trình xử lý, phân tích tài liệu phân cực kích thích ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Vật lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.  
  Tiếng Anh
  14. Goedkoop J.B., Grioni M., Fuggle J.C. (1991), "X-ray dichroism as a probe of the electronic ground state in ultrathin rare-earth overlayers", Phys. Rev.         B 43 (1), pp. 1179-1182.
  15. Modder I.W. (1998), Structure and magnetism of metallic systems, Ph.D.   Thesis, University of Amsterdam, Amsterdam.


  CHƯƠNG 2. HÌNH THỨC CỦA LUẬN VĂN
  1.3 Bảng biểu, hình vẽ và công thức
  Phải đánh số thứ tự hình vẽ, bảng biểu và công thức trong luận văn và có dẫn giải bằng lời để giới thiệu hoặc nhắc đến trong nội dung luận văn.  Thứ tự của hình vẽ, bảng biểu và công thức là thứ tự của nó trong chương.
  Ví dụ: Hình 2.3 là hình thứ 3 trong chương 2.
         Bảng 2.3 là bảng thứ 3 trong chương 2.
         Công thức 3.1 là công thức đầu tiên trong chương 3.
  Tên của bảng để trên bảng và ở bên trái bảng, cỡ chữ 12 in đậm.  Nếu cần ghi chú, giải thích các chữ viết tắt trong bảng hay nêu các nguồn thông tin của bảng sẽ để ngay bên dưới bảng biểu.
  Tên của hình để bên dưới và canh lề giữa hình, cỡ chữ 12 in nghiêng.
  Số thứ tự của công thức để cùng hàng với công thức nhưng được canh sát lề bên phải.

  1.4 Font và cỡ chữ
  Luận văn dùng font Times New Roman, cỡ 13, khoảng cách giữa các dòng (line spacing) là 1,5
  Giữa các đoạn có thể dùng spacing – before 6

  1.5 Canh trang
  Left margin : 3 cm
  Right margin : 2 cm
  Top margin : 3 cm
  Bottom margin : 2.5 cm

  1.6 Đánh số trang
  Bắt đầu trang bìa phía trong (không phải bìa cứng) đánh thứ tự i.  Nội dung luận văn đánh thứ tự 1,2,… liên tục đến cuối, kể cả tài liệu tham khảo, phụ lục,…  Số trang được để bên dưới và ở giữa trang. Tên của chương để ở đầu trang bên trái. Phần phụ lục nếu nhiều có thể đóng tập riêng và không tính vào số trang của luận văn.


  CÁC EM CÓ THỂ XEM TỪ FILE ĐÍNH KÈM
  [Only admins are allowed to see this link]
  [Only admins are allowed to see this link]

   Hôm nay: Wed Dec 13, 2017 2:42 am